Aantal consulten

In 2021 werden 2828 soaconsulten uitgevoerd. Bij 19,5% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

Thermometer Seksuele Gezondheid 2022_SOA consulten en vindpercentage

 

Vanwege de extra screening op coronaklachten is het nog niet mogelijk geweest om online een afspraak in te plannen. Deze optie wordt mogelijk in 2022 wel weer aangeboden. In vergelijking met 2019 zijn er minder MSM gezien. Dit kan te maken hebben met het oplopen van het aantal PrEP-mannen in zorg. De MSM doelgroep wordt hierdoor al in de PrEP-spreekuren gezien, waardoor deze minder naar de ASG-spreekuren komen. Daarnaast is maar 1 van de 6 spreekuren op MSM risicolocaties uitgevoerd, waar dat er normaal 6 zijn. Het aandeel vrouwen, jongeren en mensen klachten / waarschuwing is juist toegenomen. De verwachting is dat dit te maken heeft met corona(maatregelen). Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen minder geneigd zijn om zich te laten testen op een soa. Maar wanneer mensen (forse) klachten ervaren zullen zij toch zorg opzoeken. De videoconsulten zijn, op de eerste twee weken na, heel 2021 doorgegaan. Vooral jongeren maken gebruik van deze mogelijkheid.

Thermometer Seksuele Gezondheid 2022_Bezoekerskenmerken