PrEP

Sinds augustus 2019 bieden wij PrEP-zorg aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een groot risico lopen op een infectie met hiv.

PrEP is de afkorting voor Pre Expositie Profylaxe. Dat betekent medicatie om ziekte te voorkomen, voordat je risico loopt. De MSM in onze regio weten ons goed te vinden voor deze zorg.

Externe video: PrEP

In de pilot van VWS is voor een beperkt aantal personen financiering beschikbaar gesteld. GGD Gelderland-Midden mag 291 personen in PrEP-zorg hebben. De wachtlijsten zijn beperkt, aangezien we niet meer zorg kunnen/mogen leveren. Personen die niet bij ons terecht kunnen worden geadviseerd met de huisarts te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Sommige personen krijgen vervolgens PrEP via de huisarts en anderen worden verwezen naar de HIV-poli of een andere huisarts.

Aan het eind van 2021 waren ongeveer 280 mannen in zorg voor PrEP bij onze GGD. Gebruik van PrEP vereist zorgvuldige begeleiding en periodieke monitoring. De zorg start met een intakegesprek en een consult na 1 maand PrEP-gebruik en vervolgens vindt iedere 3 maanden een follow-up consult plaats. De consulten bestaan uit een gesprek over veilige seks, testen op hiv, andere soa's en nierfunctie. Data worden verzameld en gemonitord door het RIVM.

In 2021 zijn de intakegesprekken voor PrEP-zorg tijdelijk stilgelegd. De mannen die al in zorg waren voor de lockdown, kregen wel de geplande periodieke zorg.

De vindpercentages van een soa liggen bij PrEP-consulten lager (ruim 16%) dan bij de reguliere soa-consulten. Hiermee kunnen we niet zeggen dat personen die in PrEP-zorg zijn minder soa’s hebben, want zij mogen tussen de PrEP-controles ook voor een regulier soa-consult komen.

Startconsulten en follow-up consulten Thermometer Seksuele Gezondheid