Seksualiteitsvragen

Jongeren onder de 25 jaar kunnen, naast testen op soa, ook vragen stellen over seksualiteit op het sense spreekuur.

Seksualiteitsvragen

Team Seksuele Gezondheid van de GGD Gelderland-Midden levert aan jongeren naast soa-zorg ook hulp op het gebied van seksualiteit. De GGD-verpleegkundigen hebben specifieke deskundigheid op het gebied van preventie en seksualiteit en bieden een veilige plek aan jongeren om hierover in gesprek te gaan. Jongeren kunnen bijvoorbeeld bij de GGD terecht met vragen over anticonceptie, pijn bij vrijen, seksueel geweld, erectieproblemen of genderidentiteit. Deze gesprekken zijn gratis en anoniem en worden aangeboden in de spreekkamer, online en op outreach-locaties zoals scholen. Dit jaar zijn meer sense-consulten geweest dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met de registratie. Wanneer een onderwerp uitgebreider wordt besproken wordt dit nu eerder als sense-topic aangemerkt. Hierdoor hebben we beter in beeld wat naast de soa-zorg nog meer wordt besproken in de consulten. Daarnaast is het zo dat wanneer een testpakketje niet wordt ingestuurd naar het laboratorium, maar er wel een videoconsult heeft plaatsgevonden, dit geregistreerd wordt als een sense-consult over soa’s.

 

Thermometer Seksuele Gezondheid 2022_Seksualiteitsvragen bij jongeren

Zoals in bovenstaande afbeelding is te zien zijn meer vrouwen dan mannen op deze consulten gekomen. De meeste gesprekken gaan over seksualiteit en anticonceptie. Er zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, minder gesprekken geregistreerd over seksualiteit en meer over soa. Dit heeft te maken met een andere manier van registreren. Onder het onderwerp seksualiteit vallen bijvoorbeeld vragen over pijn bij het vrijen of erectieproblemen. Onder het onderwerp soa vallen bijvoorbeeld vragen over soa’s, maar ook een videoconsult waarbij het testpakket achteraf niet naar het laboratorium wordt ingestuurd wordt als sense-consult met het onderwerp soa’s geregistreerd.