PrEP

Sinds augustus 2019 bieden wij PrEP-zorg aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een groot risico lopen op een infectie met hiv.

PrEP is de afkorting voor Pre Expositie Profylaxe. Dat betekent medicatie om ziekte te voorkomen, voordat je risico loopt.

In de pilot van VWS voor het verstrekken van PrEP-zorg  is voor een beperkt aantal personen financiering beschikbaar gesteld. GGD Gelderland-Midden mag 290 personen in PrEP-zorg hebben. We houden de wachtlijsten beperkt. Personen die niet meer bij ons terecht kunnen worden geadviseerd met de huisarts te overleggen wat de mogelijkheden zijn. Sommige personen krijgen vervolgens PrEP via de huisarts en anderen worden verwezen naar de HIV-poli of een andere huisarts. 

Aan het eind van 2022 was het maximale aantal personen in zorg voor PrEP bij onze GGD bereikt. Alle personen met PrEP vallen bij onze GGD in de groep mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Gebruik van PrEP vereist zorgvuldige begeleiding en periodieke monitoring. De zorg start met een intakegesprek en een consult na 1 maand PrEP-gebruik en vervolgens vindt iedere 3 maanden een follow-up consult plaats. De consulten bestaan uit een gesprek over veilige seks, testen op hiv, andere soa's en nierfunctie. Data worden verzameld en gemonitord door het RIVM. 

In 2022 zijn er 59 intakegesprekken gevoerd en zijn er 980 follow-up consulten geweest. Omdat de personen risico lopen op soa, kwamen sommige personen tussendoor voor een regulier soa consult als zijn klachten hadden of gewaarschuwd waren. Dit waren 87 consulten.

De vindpercentages van een soa liggen bij PrEP-consulten lager bij de reguliere soa-consulten, 13,6% versus 18.7%. Hiermee kunnen we niet zeggen dat personen die in PrEP-zorg zijn minder soa’s hebben, zij komen ook vaker dus hebben ook in verhouding meer consulten waarin geen soa is. Als de personen tussendoor komen voor een extra soa-test hebben zij wel vaker een soa, namelijk in 41,4% van de consulten. Dit betekent dat personen met PrEP wel degelijk risico lopen.

PrEP consulten en vindpercentage startconsulten Prep consulten en vindpercentage follouw-up

Aan het eind van 2022 stelde de gemeente Arnhem extra financiering beschikbaar voor extra PrEP consulten. In 2023 wordt hier een plan voor opgesteld.