Aantal consulten

In 2022 werden 3075 soaconsulten uitgevoerd.

In 2022 werden 3075 soaconsulten uitgevoerd. Bij 18,7% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

SOA consulten en vindpercentage

De bezoekerskenmerken zijn vergelijkbaar met de jaren voor corona. Alle activiteiten zijn ook weer opgepakt. In 2022 hebben we net als in 2021 een deel van onze consulten via videoconsulten gedaan.

Met outreach activiteiten zoeken we risicogroepen, zoals MSM (mannen die seks hebben met mannen), sekswerkers en jongeren, op locatie op. Het aanbod voor jongeren is specifiek voor de jongeren die onderwijs volgen op het MBO, niveau entree en niveau 2. Zij krijgen ter plekke de mogelijkheid tot een consult seksuele gezondheid, inclusief soa-test en/of vaccinatie hepatitis B. De doelgroep sekswerkers hebben we twee keer opgezocht op diverse locaties. De doelgroep MSM zes keer. Beide zijn volgens planning uitgevoerd. Voor de jongeren zijn in 2022 beduidend minder outreach activiteiten gebeurd. Mogelijk heeft dit er toe geleid dat het opleidingsniveau gemiddeld hoger ligt dan andere jaren. In 2023 wordt deze activiteit wel weer ingezet.

Bezoekerskenmerken