Vindpercentage

Bij 18,7% van onze bezoekers werd 1 of meerdere soa gevonden.

Het vindpercentage schommelt sinds 2015 al tussen de 18,5 en 20 procent. In 2020 lag dit beduidend hoger omdat de triagering strenger was. Deze strengere triagering was het gevolg van een beperkt aantal plekken als gevolg van de maatregelen in verband met corona, zoals de lockdown.

SOA consulten en vindpercentage

In onderstaande grafiek is het vindpercentage per risicogroep te zien. Het vindpercentage is bij mensen die gewaarschuwd zijn voor soa en bij mensen met klachten het hoogst. Bij mensen met een hoog opleidingsniveau is het vindpercentage lager dan bij mensen met een laag-midden opleidingsniveau. Dit verschil is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het is nog onduidelijk wat de redenen daar voor zijn.

 

Soa vindpercentage per risicogroep

Chlamydia is nog steeds de meest gevonden soa. Landelijk is een stijging te zien in het vindpercentage van gonorroe bij vrouwen en heteroseksuele mannen. Ook in onze regio is een lichte stijging merkbaar bij deze groepen. 

Vindercentage per soa